FB pixel

Jak na hloubku ostrosti? 

Co je hloubka ostrosti? Je to rozdíl vzdáleností nejvzdálenějšího a nejbližšího předmětu, které se na fotografii jeví lidskému oku ještě jako ostré.

Pokud chcete mít část záběru ostrou a část neostrou, tak musíte umět pracovat s clonou. Clona ovlivňuje rozsah ostré oblasti mezi popředím a pozadím fotografie. Nízké clonové číslo (1.4, 2, 2,8 ..) znamená malou hloubku ostrosti. Vyšší efekt rozostření.